تبلیغات
galawezh - مزدک وعقایدش

مزدک وعقایدش

نویسنده :پرشنگ بابایی
تاریخ:دوشنبه 30 شهریور 1394-03:11 ب.ظ

به نام خدا

                                            مزدک وعقایدش

این سؤال که مزدک که بود وچه مذهب و عقیده ای داشت؟ پرسشی آسان،اما جوابی سخت می طلبد

منابع وصاحبنظران هرکدام بنا به شرایط وموقعیت خاص خود دراین باره ذکر مطلب ویا اظهار

نظر نموده اند که جمع بندی آن بطورمنصفانه کاری صعب است و دورازمنطق واقعگرایی تاریخی.

بدشانسی مزدک ازآن جا آب می خورد که جزوه خواص است نه عوام وحتی درزمان خود نیزاز

طرف آنهایی که برایشان وبه خاطرشان به قتل رسید قابل قبول وکاملاًشناخته شده نبود ولذا توسط

اشرافیت جامعه ( موبدان زردشتی و ثروتمندان ) به باد افتراء ، بی دینی و فساد و... بدنام شد اما

واقعاً مزدک که بود وچه هدفی رادنبال می کرد؟ شاید با عقل سلیم ومطالعه وسیع ومنصفانه بتوان

به واقعیت اوپی برد.

                                         قباد ساسانی ومزدک

درفراز وفرود های سلسله ساسانی وپس از آنکه دسته ای ازاقوام تورانی به نام هپتال ها (هیاطله)

چندی درباراین حکومت را خراجگزارخودساختند قباد (درسال 488 م) به پادشاهی رسید اوازهمان

ابتدا بامشکلاتی نظیرافزون طلبی بیش ازحد بزرگان وموبدان مواجه شد، دراین زمان نهضتی

اشتراکی به رهبری فردی مزدک نام درشرف شکل گیری بود؛مزدک (مژدک) حوالی سال 490م

خود را فرستاده ی یزدان برای ترویج یک کیش باستانی اعلام کرد؛ اصول آن به گفته او چنین بود:

همه مردم مساوی زاده شده اند؛ هیچ کس حق طبیعی برای تملک چیزی بیش ازدیگری ندارد؛ 

مالکیت وازدواج ازابداعات انسان ، وازاشتباهات پست اوست ! دشمنان او ادعا کردند که می خواهد

به بهانه اعتراض به مالکیت وازدواج و دست یابی به آرمانشهر ؛ دزدی ، زنا و زنای با محارم را

ترویج کند.بینوایان و وعده ای ازمردم سخنان او را شادمانه پذیرفتند ونه تنها انبارهای آذوقه وخانه

ثروتمندان بلکه حرمسراهای آنها رانیز تصاحب کردند.                                                                                                                                              

                               اندیشه مزدک راه حل قباد

مزدک قبادرا نوید داد که با 1- کاهش قدرت بزرگان 2-  توزیع آذوقه درمیان مردم می توان

مشکلات رابه راحتی حل کرد ولذا قباد ازطرح اواستقبال ودرصدد عملی کردن آن برآمد زیرا

بهترین وسیله برای کاهش زیاده خواهی اشراف بود اما بزرگان بیکارننشسته وبا بهانه اینکه مزدک

 

ازدین زردشتی منحرشده و قباد رانیز محکوم به زندان و... قباد پس ازسلطنت مجدد اقدام به قتل

مزدک وپیروانش نمود شاید یکی ازدلایل اصلی اصلاحات انوشیروان (جانشین قباد) درس گرفتن

ازشورش ضعفا وظلم درحق آنها بود که او را درتاریخ ساسانی به عادل ملقب کرد.

               مستندات نظام الملک ، جمالزاده و حسن پیرنیا درمورد مزدک

نظام الملک:مزدک مردم راوعظ می کرد که کلیه بدیها ناشی از دیو رشک ، غضب ،آز وحرص

است واین خصایص اهریمنی است که مساواتی که خدا آفریده نابودمی کند وازمردم می خواست

 برای بازیافتن این نعمت دارایی وزنان  خود را دردسترس همگان قراردهند !

جمالزاده :مزدک به هموطنان خرده پا میگفت:روانیست ویزدان پاک روا نمی دارد که این همه زن       

 درحرمسرای بزرگان ومقامات باشد درحالی که شما یک زن خوب پیدانمی کنیدکه با او زندگی

کرده فرزند داشته وازمواهب آن برخوردارشوید ویا شما درفقر وگرسنگی بوده ثروتمندان دارای

انبارهای پرازآذوقه باشند، اگرمال وزن درجامعه برای همه فراهم شود اکثرمشکلات رفع میگردد

اینکه مال وزن را اشتراکی تلقی می کرد ادعای دشمنانش یعنی اشراف وموبدان بود زیرا تعالیم او

مغایربا منافع آنان به حساب می آمد .

حسن پیرنیا:مزدک بامدادان ازاهالی نیشابور، ودرزمان قباد ظهورکرد مورخان اسلامی ازجمله

الشهرستانی وابن ندیم عقیده دارند که مذهب اوبه مانی بسیارنزدیک بود چون مزدک معتقد بود که

روشنایی ازتاریکی به کلی جداست،روشنایی آزادانه ،عاقلانه عمل می کند اما تاریکی کورکورانه

وجاهلانه ؛ اختلاط آن دو اتفاقی است وجدایی نیزاتفاقی ؛به عقیده او عالم از ترکیب سه عنصر

آب ، آتش وخاک پدیدآمده وخوبی وبدی نیز ازترکیب آنهاست ؛به نظر او برای اضمحلال تناقض

، کینه وجنگ که همه اینها از تاریکی است باید به منشأ آنها پی برد ؛ ریشه آنها ازعشق به مال و

زن است ولذا مال وزن باید دربین مردم مشترک یا به قولی مساوی باشد؛همچنان دارای کتابی بوده

که توسط ابن مقفع به عربی ترجمه شده اما هیچ خبری ازآن دردست نیست.

آموزه های مزدک

  مزدک به دو اصل نور و ظلمت ورهایی نهایی نورمعتقد بود و می‌گفت انسان باید ازعلایق دنیوی

بپرهیزد تا هرچه بیشتر به رهایی نور از بند ظلمتِ ماده یاری داده باشد. اما وی به خلاف مانی

 

 

ازدواج را منع نمی کرد وداشتن یک همسر راکافی می دانست همچنان ازدواج زنان بامردانی خارج

ازطبقه اشراف وروحانیون جایز دانسته وداشتن بیش ازیک زن را ناروا شمرده وآزار آنان درحرمسرا تقبیح می کرد ، مزدکیان همچنین گیاهخواربودند وباور داشتند که با کردار نیک وبدون انجام امورظاهری دینی می توانند رستگارشوند.

در واقع مزدک آئین جدیدی نیاورد او علاوه برگرایشات اجتماعی وسیاسی تفسیرتازه ای ازموضوع

نور وظلمت ارائه کرد و وظیفه مردم رایاری رساندن به خیردانست زیراعقیده داشت که پیروزی

نیکی برشر وبدی قطعی است هرچند عقاید او توسط مخالفانش به صورت منفی تفسیروتعبیرشد

اما اندیشه هایش تا قرن ها ازبین نرفت ونرفته وپیروانش پس از قتل او آموزه هایش را ترویج

دادندچنانکه تفکرات اورامی توان به وضوح درتراوشات اندیشه های بزرگانی چون خیام ، شیخ

اشراق (سهروردی) ،ناصرخسرو ، عین القضات همدانی ونحله های جمعیتی نظیراخوان الصفا

درقرن چهارم هجری وباطنیان وغیره درک واستنباط کرد.

   آنچه دریک عبارت می توان گفت آن است که طرح اجتماعی مزدک که نه تنهابرای جامعه ساسانی بلکه جهان شمول بود اما زورمندان وظالمان که منافع نامشروعشان با آن درخطربود

 بالطائف الحیل درصدد تحریف و تخریب ومنکوب کردن آن برآمده وحتی ازشناخت آن توسط نسل ها جلوگیری کردند وازخود نپرسیدند آن مزدکی به نظر آنان زن رابه اشتراک همگان گذاشته بود

چگونه درآموزه های اعتقادی قوی اش داشتن یک همسررا کافی دانسته و نظام چندهمسری رامنع

وآزارزنان حرمسراها رابه شدت محکوم می کرد !

        تحقیق وپژوهش : پرشنگ بابایی     

 

منابع :

1-تاریخ تمدن ویل دورانت  ،جلد 4 بخش 1

2-تاریخ باستانی ایران، حسن پیرنیا (مشیرالدوله )

3-سیاستنامه ، خواجه نظام الملک طوسی

4- عقاید مزدک ، سیدمحمدعلی جمالزاده

5-دانشنامه آزاد ویکی پدیا                     


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://canadianopharmacy.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:14 ق.ظ

Thank you! I like this!
online canadian discount pharmacies buy viagrow pro northwestpharmacy canadian pharmacies without an rx most reliable canadian pharmacies online canadian pharmacy online pharmacy Northwest Pharmacy canadian pharmacy meds canadian cialis
zeanielkoayax
دوشنبه 7 مرداد 1398 06:46 ق.ظ
ohtzbyjlbhhg new viagra http://support.soxware.com/index.php?qa=user&qa_1=holemarch8 - cialisincanada purchase viagra online <a href="http://magonly.web.id/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">cialis candad pharmacy</a>
wuanielvhpxsl
یکشنبه 9 تیر 1398 08:36 ب.ظ
ouignguldilw buy cheap viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra lowest price</a> canadian pharmacy cialis for daily use <a href="http://northwestpharmacyph.com/">viagra gold canadian discount pharmacy</a>
cialis canadian
cialis buy online pharmacy
دوشنبه 3 تیر 1398 09:37 ق.ظ

Very good facts. Regards!
cialis rckenschmerzen cialis generisches kanada no prescription cialis cheap cialis para que sirve cialis free trial achat cialis en suisse cialis authentique suisse dose size of cialis price cialis per pill cialis with 2 days delivery
pmanielglnhcj
یکشنبه 2 تیر 1398 07:11 ب.ظ
paxqwvvyvpzc ordering cialis from canada http://northwestpharmacyc.com/ - canadadrugs.com/products/viagra drug viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">vipps pharmacy selling cialis in canada</a>
Generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 05:39 ب.ظ

This is nicely put. !
venta de cialis canada order a sample of cialis cialis et insomni cialis cipla best buy cialis 20 mg cialis sicuro in linea walgreens price for cialis generic cialis pro cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 mg scheda tecnica
coupon for cialis prescription
یکشنبه 2 تیر 1398 03:06 ق.ظ

Thanks, Valuable information!
where to buy cialis in ontario cialis side effects dangers how much does a cialis cost side effects for cialis buy cialis online buy original cialis cialis coupon when can i take another cialis cialis 100mg suppliers il cialis quanto costa
cialis sicuro in linea
شنبه 1 تیر 1398 10:01 ق.ظ

Thanks a lot! Plenty of posts.

generic cialis 20mg uk cialis patent expiration rezeptfrei cialis apotheke click now cialis from canada cialis 5 mg buy cialis online cheapest purchasing cialis on the internet cialis 5mg cialis for bph comprar cialis navarr
http://neuprennald.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:53 ب.ظ

Lovely write ups. Kudos!
compare prices cialis uk cialis pills in singapore cialis qualitat click now buy cialis brand cialis tablets for sale cialis generico postepay cialis italia gratis prezzo di cialis in bulgaria cialis 200 dollar savings card only best offers cialis use
buy generic viagra cialis levitra
جمعه 31 خرداد 1398 02:20 ق.ظ

Regards, Quite a lot of data!

cialis 5 mg buy cialis pas cher paris cialis generika in deutschland kaufen 200 cialis coupon cialis alternative cialis dosage american pharmacy cialis tadalafil 5mg what is cialis comprar cialis 10 espa241a
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:15 ق.ظ

You revealed that perfectly.
40 mg cialis what if i take click here take cialis cialis authentique suisse cialis 20mg cialis pills boards cialis generika in deutschland kaufen where to buy cialis in ontario chinese cialis 50 mg cialis generico en mexico low dose cialis blood pressure
http://atencha.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:18 ب.ظ

Many thanks! Quite a lot of info!

cialis price in bangalore cialis para que sirve cialis lilly tadalafi dosagem ideal cialis cialis authentique suisse cialis pills boards canadian drugs generic cialis side effects for cialis acheter cialis meilleur pri cialis 5 effetti collaterali
http://louicercomp.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:51 ب.ظ

Awesome write ups. With thanks.
cialis dosage cialis 50 mg soft tab buy generic cialis cialis diario compra safe dosage for cialis buy original cialis cialis name brand cheap best generic drugs cialis buy generic cialis cialis prices
Cialis canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:19 ق.ظ

Kudos. I appreciate this!
only now cialis 20 mg usa cialis online cialis for bph how to buy cialis online usa only now cialis 20 mg tadalafil 5mg comprar cialis navarr cialis prezzo al pubblico comprar cialis 10 espa241a viagra vs cialis vs levitra
http://lipipna.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:01 ب.ظ

You reported this effectively!
cialis uk prix de cialis cialis uk next day if a woman takes a mans cialis cialis for daily use cialis alternative buy cialis online legal ou acheter du cialis pas cher cialis lilly tadalafi cialis australian price
http://wakiclock.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:27 ق.ظ

Many thanks! I like it.
cialis pills boards viagra vs cialis achat cialis en europe cialis kaufen wo price cialis best generic cialis tadalafil 20 mg calis cialis 100mg suppliers where to buy cialis in ontario
http://webjoyti.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:45 ب.ظ

Well expressed truly. !
compare prices cialis uk cialis for sale in europa cuanto cuesta cialis yaho when will generic cialis be available generic cialis review uk cialis daily new zealand cialis official site cialis rckenschmerzen generic cialis levitra where do you buy cialis
http://aseedgrin.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 01:23 ق.ظ

Tips well applied..
walgreens price for cialis cialis patentablauf in deutschland cialis savings card cialis generico in farmacia cialis daily new zealand cialis cuantos mg hay cialis super kamagra ou trouver cialis sur le net free cialis cialis dosage amounts
http://amgosym.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 11:08 ق.ظ

Really tons of awesome data.
cialis generico en mexico generic cialis at the pharmacy cost of cialis per pill best generic drugs cialis non 5 mg cialis generici cialis online cialis rckenschmerzen buy cialis cheap 10 mg 5 mg cialis coupon printable purchasing cialis on the internet
cost of cialis at walmart
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:27 ب.ظ

This is nicely put. !
only best offers cialis use achat cialis en itali cialis for sale in europa tesco price cialis get cheap cialis cialis 5 mg cialis 200 dollar savings card cialis for sale south africa female cialis no prescription dosagem ideal cialis
http://diahytent.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:32 ب.ظ

You made your point.
cialis dosage cialis prices in england cialis online holland cialis for bph cialis from canada click now cialis from canada cialis tadalafil online warnings for cialis generic cialis review uk cialis diario compra
viagra male enhancement
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:03 ب.ظ

What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable experience regarding unpredicted emotions.
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:49 ب.ظ

You've made your position quite effectively!!
ou trouver cialis sur le net cialis daily dose generic online prescriptions cialis effetti del cialis link for you cialis price usa cialis online cialis diario compra viagra vs cialis cialis farmacias guadalajara cialis canadian drugs
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:51 ق.ظ

Very good info. Regards.
cialis herbs cialis kaufen bankberweisung when can i take another cialis when can i take another cialis cialis australia org cialis billig buy generic cialis we like it cialis price cialis pills boards cialis 200 dollar savings card
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 01:50 ق.ظ

Thanks a lot! A lot of posts!

enter site 20 mg cialis cost cheap cialis non 5 mg cialis generici best generic drugs cialis chinese cialis 50 mg click here cialis daily uk venta cialis en espaa cialis online deutschland generic cialis soft gels canada discount drugs cialis
http://www.siv-marsens.ch/node/355
چهارشنبه 28 فروردین 1398 04:42 ق.ظ
プラダスーパーコピー、偽物プラダバッグコピー激安専門店
http://www.michelemerlin.fr/joomla1.5/contact/12-contacts/3-contact-scene.html
چهارشنبه 28 فروردین 1398 04:42 ق.ظ
スーパーコピーブランド絶人気のブランドバッグコピー、財布スーパーコピー、コピーブランド、 ブランド激安が多彩に揃う!
https://www.kidsupfrontvancouver.com/partner-agencies/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 04:42 ق.ظ
スーパーコピー 通販_コピーブランド 優良店!
http://canadianpharmacyes.com/
جمعه 23 فروردین 1398 03:23 ب.ظ

Kudos, I value it!
cialis from canada northwest pharmacies online canadian medications 247 canadian pharmacies online prescriptions canada pharmacies online prescriptions is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacy uk delivery canadian medications drugstore online reviews drugstore online shopping reviews
http://canadianorderpharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 01:21 ق.ظ

Incredible a lot of awesome info.
online pharmacies canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmacies canadian mail order pharmacies discount canadian pharmacies pharmacy canada online prescriptions pharmacy times northwest pharmacy canada canada online pharmacies surrey reputable canadian prescriptions online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30