تبلیغات
galawezh - آموزش برای فردا

آموزش برای فردا

نویسنده :پرشنگ بابایی
تاریخ:چهارشنبه 1 مهر 1394-04:11 ب.ظ

                                                               باسمه تعالی   

                              آمــــــــوزش برای فـــــــــــــــردا

مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاه ها

معرفی نویسنده : الوین تافلر نظریه پرداز  در زمینه تاریخ  ، تئوریسین مسائل سیاسی و اقتصادی ، استاد دانشگاه

کورنل امریکا ، دارای 5 درجه افتخار  در زمینه پژوهش های اجتماعی حقوق -  علوم ادبیات   و....

کتاب های شوک آینده ، موج سوم ، مدرسه در شهر و آموزش برای آیند ه او شهرت جهانی دارد .

  نکته نظرات الوین تافلر وهمفکرانش درمورد کتب درسی مدارس و دانشگاه ها

1 آنان اولاً براین باورند که مطالب ومواد آموزشی مدارس ودانشگاه های امروز مربوط به گذشته هستند و

 پاسخی  در خوربه مسائل روز نمی دهند وزمینه ای برای آینده به طور جدی فراهم نمی کنند

2 دوم اینکه تغییرات تکنولوژیکی واجتماعی بشدت از سیستم آموزشی کنونی پیشی گرفته است در کل واقعیت

های علمی واجتماعی سریع تر از تصورات آموزشی ما پیش می رود

3 سوم اینکه اعلام می دارند که آینده ارتباط تنگاتنگ با انگیزه های دانش آموزان دارد وآگاهی نداشتن به این

موضوع برنامه ها راعقیم وآنان را خلع سلاح می کند

4- به این نتیجه رسیده اند که آینده صرفاً یک ذهنیت نیست بلکه یک چشم انداز انکارناکردنی است ،تمامی آنان

یک نارضایتی عمومی نسبت به شکل وسائل ارتباط  جمعی وفرایند های تعلیم وتربیت دارند وبراین باورهستند

که هنوز اکثررهبران سیاسی جوامع صنعتی به اسطوره حیات ابدی جامعه صنعتی ایمان دارند درست شبیه

ریش سفیدان قبیله که زندگی درکنار رودخانه راابدی می دانستند ،تصورمی کنند که وجوه سیستم اجتماعی آنان

بدون هیچ کم وکاستی درآینده نیز به حیات خود ادامه خواهد داد، متأسفانه صاحبان عمده تعلیم وتربیت امروز 

  بویژه درکشورهای جهان سوم هنوز این چنین فکرمی کنند وقادر به درک افزایش سریع تحولات درتکنولوژی

، ساختارخانواده ، ازدواج وطلاق ، تقسیم کار، بالا رفتن تخصص وغیره نیستند ولذا بااین فکر که فردا رونوشتی

بزرگتر از حال است مسئله را مسکوت می گذارند ! به عنوان مثال درمسائل توسعه تولید صنعتی اعلام می دارند

 : امسال فلان محصول یافلان تولید نسبت به پنج سال پیش دو برابرافزایش پیدا کرده است  درحالی که غافل از

رشد چندین برابری جمعیت و پیشرفت درسایر زمینه ها هستند .

  امروزه دانش آموزان در معرض مقادیر زیادی اطلاعات غیرقابل هضم یا گمراه کننده ، که ازطریق روزنامه ها

تلویزیون ، نوارها ،فیلم ها ،ایستگاه های رادیویی وماهواره ای ودیگرمنابع ارائه می شود قراردارند ولذا از

سرعت تغییروتحولاتی که جهان را دگرگون می کند آگاهند وشاهد پیشرفت ها درسایه همین تغییرات هستند و

مشتاق برای کار وفعالیت ، اما با امکانات و آموزش های بسیار کم و ناکافی مواجه هستند واین عاملی برای

رکود وعدم پیشرفت می باشد.                              تصور و عمل

نمی توان آموزش وپرورش را موضوعی به حساب آورد که تنها مغز را به کارمی گیرد بلکه در این فرایند حواس

، عضلات ، سیستم های دفاعی ، هورمونی ، و بیوشیمی بدن نیز شرکت دارند ، آموزش و پرورش را نمی توان

تغییر وتحولاتی که بصورت مجرد درفرد رخ می دهد تلقی کرد زیرا آموزش درحقیقت برآیند تعامل فرد با محیط

دائماً در حال تغییر است اینکه هدف آموزش وپرورش ارائه تصویری شسته و رفته با جزئیات کامل از آینده باشد

کافی نیست بلکه هدف آن باید کمک به دانش آموزان برای دست وپنجه نرم کردن بابحران های زندگی و استفاده

ازفرصت ها و مواجه شدن با خطرات است .

هدف آموزش وپرورش تقویت توانایی عملی افراد برای پیش بینی وقایع  وسازگاری با تحولات از طریق تخیل

و بدست آوردن اطلاعات و قدرت روانی است و این مهم باید درمتون درسی و مطالعاتی لحاظ شود.

برای اینکه دانش آموز در محیطی که به سرعت در حال تغییر وتحول است عملکرد مناسب ومطلوبی داشته باشد

باید فرصت داشته باشد تا کاری بیش ازجمع آوری اطلاعات انجام دهد و مجالی برای تحول به او داده شود

در غیر این صورت شکست می خورد و برای جلوگیری از این امر اصلاحات اساسی درارتباط  با  تئوری

آموزشی وعملی لازم است ، تحول در آموزش گاه آنقدر سریع است که مطالب دروس ، کتب  ، معلم واستاد

در پایان یک دوره تقریبی  مثلاً یکساله فاقد اعتبار و علمیت می شوند ؛ دردآورتر اینکه سالها این کتب و مطالب

درسی همچنان تدریس می شوند گاه با اندک تغییری  وزمانی بدون هیچ تغییر و حتی ویرایشی .

مسئله بسیار مهم دیگر دربطن متون آموزشی امروز ما غیرکاربردی وغیرقابل استفاده بودن آموزش و گاه تربیت

در مسائل شغلی و حرفه ای زندگی اجتماعی جاری است البته در این رابطه بصورت مقطعی اقداماتی انجام گرفته

اما به دلیل انقطاعی بودن و عدم پیگیری منظم ، کمبود امکانات نتیجه بسیار کمی داشته مثل طرح کاد ، کلاس های

کارگاهی ، هنرستانی ، آزمایشگاهی و در کل اجرای نظام جدید آموزشی که لازمه آن بوده  اما فراهم نشده !

راهکار دیگر جهت آینده نگر کردن آموزش این است که متون درسی باید طوری تنظیم شوند که محروم سازی

دانش آموز به همراه برانگیختن آرزوها  و ابتکارات را شدیداً طراحی کند یا اگر این مسئله در دروس وکتب

منظور نشود معلمین خلاق این مهم را به هر صورت ممکن به دانش آموزان القاء کنند نظیر ایده ای  که ژاپنی ها

به فرزندان خود می گویند: فرزندم ژاپن سرزمینی ازهرلحاظ (ثروت طبیعی  مثل نفت ومواد معدنی ) فقیر است وتو

بافکر و تلاش بی وقفه  باید کشور را غنی و خود را از هر لحاظ ترقی دهید وارائه متون  وراهکارهای محرک ،

رقابت های سالم وپیراستن فرهنگ خود ازخرافات و سنت های ناکارآمد در این رابطه .

  جهت آمادگی برای  کتب آینده درسی مطالبی برانگیزاننده در قدم اول منظور شود طوری که خطوطی از آتیه

را هر چند مه آلود نمایان  و راه حلی هرچند احتمالی به ذهن فراگیر متبادر سازد ، مثلاٌ اکر روزی نفت تمام

شود از چه انرژی باید استفاده کرد و آن انرژی چگونه تولید یا ساخته شود ؟ یا مسئله آب که مهم ترین بحران

آینده جهان است چگونه از امروز باید به فکر آن بود ؟ و ...

هرچند دوراندیشی های بشر و شکست های گذشته انسان را در پاره ای مقاطع به افراط  و تفریط  وامیدارد

اما باز هم بهتر از نداشتن هر نوع طرحی برای آینده است ، زیرا در غیر این صورت همچنان زندگی ما در

گذشته تداوم پیدا خواهد کرد  و با این حساب از گذشتگان هم عقب تر خواهیم  بود.            

                                                   شیوه های آمـــــــــوزش

از آنجایی که اکثر روش های تعلیم و تربیتی مربوط به پاسداری ازشرایط زمانه و استدلالات تاکنون ثابت شده

می باشد وکمترین توجه به طرح های آینده با هسته ای ازگذشته و حال است  نگرانی مضاعفی جامعه آموزشی

آینده را تهدید می کند ولذا هم نهادهای تألیف کتب و هم مجریان آموزش با در تأمل بودن  ونگاه به آینده و نیازهای

آن ؛ وظایف خطیری به عهده دارند ، دولت ها وسایر نهادهای اجتماعی دیگرموظف به همکاری با آنها می باشند

بویژه همکاری در زمینه های مالی  ، اطلاعاتی  و فرهنگی ، در این خصوص آنچه لازمه کار است ؛ معنا و

مفهومی مثبت از آینده در تصور شخصی است ، برای پیشبرد این طرح همکاری لازم باید در جامعه و خارج

از نظام آموزش رسمی جلب شود تا نوعی همنوایی  و وحدت فرهنگی و تربیتی کلی در بستر جامعه به شکلی

هر چند نه بسیار عمیق نهادینه شود.

                                                             مهم ترین منابع آموزشی

   با توجه به مطالب مذکور خود فراگیر از منابع بسیار مهم سرمایه ای آموزشی آینده  می باشد طرحهایی باید

در آموزشگاه ها به اجرا در آید که به دانش آموزان بیاموزاند غالباً آینده باید محتوا را ارتقا دهد و آنان را به

عنوان منبعی برای آفرینش آینده در برگیرد ،به عنوان مثال  در مدارس دیروز و امروز ،دانش آموزانی که در

شهرها زندگی می کردند مطالبی را در مورد کشاورزی  ، آتشنشانی  و غیره درکتب مطالعه و حفظ  کرده ومی

کنند اما امروزه آموزش آینده نگر وفعال ، سیستم آموزش را مجبور به عملی ساختن و یا آموزش تئوری  رابه

مهارت تبدیل می کند ؛ دانش آموزان با راهنمایی معلم یا مربی خود به امر کشاورزی حتی در محیط کوچک

مدرسه  یا اعزام به اداره آتشنشانی می پردازند .

نهایتاً اینکه با امکانات آموزش عملی و ایجاد ظرفیت های سازماندهی شده  شغلی ؛ دانش آموخته در هر رشته

آموزشی حتی چونه گیر نانوایی ، بتواند براحتی جذب چنین شغل هایی شود تا هم فرد و هم جامعه از تخصص

از هم بهره مند شوند ، دراین رابطه رسانه های گروهی نیز باید مکمل برنامه های آموزش عملی آینده باشند

و با ارائه راهکارهایی که با واقعیات زیاد مطابق نیست اما قدرت تخیل  و ابتکار نسل رافعال و زیاد می کند

همراهی کنند و در نهایت می توان گفت : این انسان است که آینده فرا روی  دارد و لذا با هر وسیله غیر مضر

باید خود را به عنوان عامل تحول  راه آینده  را باز کند و در گذشته و حال محض نماند.

                                     داستان های علمی تخیلی  و مدارس     

به دلیل در معرض تهاجم بودن  نهاد تعلیم و تربیت، کمک گیری از داستانهای علمی _ تخیلی یک ضرورت

است زیرا استفاده هوشمندانه از آنها نه تنها حس آینده ی دانش آموزان را غنی می سازد بلکه جانی تازه به

تخیل و قوه ابتکار آنها می بخشد ؛ توانایی کنترل و تسلط  بر تغییرات را در آنها بالا می برد  و از آنجا

شگفتی ها آغازمی شود که احتمالاً آینده چهره می نمایاند

چند شیوه تدریس و راهنمایی در آموزشگاه های قرن بیستم :

1 پرهیز از انبار کردن ذهن ازمحفوظات غیرکاربردی  مگر به عنوان طرح اولیه  نه مهم ترین هدف آموزشی

وآزمون

2 مدرسین به جای متکلم وحده ؛ از عوامل مهم و یاریگر آموزش یا راهنما باشند

3 امکانات و تجهیزات وکمک های اختصاص داده شده دولتها به صورت مستمر وبدون وقفه و تبعیض

4 پذیرش نظرات پیشنهادی مدرسین و دانش آموزان بصورت نظرسنجی جدی از نهادهای اجتماعی  در تدوین

کتب آموزشی

5 بها  دادن به خواسته ها و نیازهای انکارناشدنی  و جدید فراگیران و  انعکاس آن همراه با  راه حل نسبی

در کتب آموزشی

6 بیان واقع گرایانه امور مختلف به تناسب ظرفیت فکری آنان در کتب آموزشی  به شکلی غیر ملال آور

و گاه جهت  مطالعه

7 بهره گیری از دانش افراد بویژه اهل فرهنگ و اعتقاد که ( مسائل فرهنگی و عقیدتی را به صورتی پویا

وعملی و قابل اجرا تدوین کرده اند) متناسب با سن و درک دانش آموزان تا آنان بریده از کودکی  و نپیوسته

به بزرگسالی  از تهاجم  فرهنگی  و عقیدتی  در امان بوده  و بدون افراط و تفریط  راه درست را انتخاب کنند

8 تأکید و تحکیم ارزش های حقیقی  که مسائلی جدا از سنت های یکبار مصرف هستند و تا همیشه تاریخ

ارزش های ثابت می باشند و می مانند.   

با امید عملی شدن این راهکارها و موفقیت برای همه

 

                                 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
erectile dysfunction symptoms cure
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:28 ق.ظ
indian ayurvedic medicine erectile dysfunction http://viagralim.us indian ayurvedic medicine erectile dysfunction !
Valuable info. Fortunate me I discovered your website by accident, and I'm surprised why this coincidence didn't came about in advance! I bookmarked it.
is viagra illegal in usa
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:04 ب.ظ

What's up, yup this post is truly nice and I have learned lot of things from it on the topic of blogging. thanks.
livejasmin hack
جمعه 4 اسفند 1396 04:13 ق.ظ
سلام من خیلی خوشحالم که وبلاگ شما را یافتم، در حقیقت شما را به اشتباه متوجه شدم
من در مورد Digg برای چیز دیگری تحقیق کردم
با این وجود من در اینجا هستم و فقط می خواهم برای بسیاری از پست های قابل توجه و کل وبلاگ لذت بخش بسیار تشکر کنم (من نیز دوست دارم
موضوع / طراحی)، من هم وقت ندارم که آنرا همه را مرور کنم اما من
آن را نشانه گذاری کرده اید و همچنین در خوراک RSS خود اضافه شده است، بنابراین زمانی که من وقت دارم دوباره خواندن خواهم داشت
یک مقدار زیادی، لطفا کار فوق العاده ای را ادامه دهید.
imvu credits hack
جمعه 10 آذر 1396 12:30 ق.ظ
از به اشتراک گذاری اطلاعاتتان تشکر. من واقعا از شما قدردانی میکنم
تلاش ها و من منتظر پست بعدی شما از شما تشکر می کنم یک بار دیگر.
cam4 hack free
دوشنبه 6 آذر 1396 05:41 ب.ظ
پست بسیار خوبی است من فقط بر وبلاگ شما تکان دادم و خواستم
برای گفتن اینکه من واقعا از دیدن وبلاگهای خود لذت بردم.
پس از همه من خواهد شد اشتراک خود را به RSS شما امیدوارم و امیدوارم که شما به زودی نوشتن!
ask a psychic
جمعه 12 آبان 1396 07:39 ب.ظ
فقط می خواهم بگویم مقاله شما شگفت انگیز است. وضوح در پست شما
فقط بزرگ و می توانم فرض کنم شما یک متخصص در این موضوع هستید.
خوب با اجازه شما اجازه دهید فید RSS خودم را به اشتراک بگذارم تا با پست های آینده به روز شود.
با تشکر از یک میلیون و لطفا کار با ارزش را حفظ کنید.
best supplement insurance plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:26 ب.ظ
سلام، فقط می خواستم به شما بگویم، من این پست وبلاگ را دوست داشتم.

بامزه بود. در حال ارسال پست!
chaturbate coin hack
سه شنبه 9 آبان 1396 08:16 ب.ظ
This is a topic that's near to my heart... Take care!
Where are your contact details though?
free gems clash royale
سه شنبه 9 آبان 1396 05:46 ب.ظ
در حال حاضر به نظر می رسد BlogEngine پلت فرم ترجیح وبلاگ سازی است که در حال حاضر وجود دارد.
(از آنچه خوانده ام) آیا این چیزی است که شما در وبلاگ خود استفاده می کنید؟
local std testing
سه شنبه 9 آبان 1396 04:41 ب.ظ
پس از رفتن به تعداد انگشت شماری از پست های وبلاگ در صفحه وب خود،
من واقعا از نوشتن وبلاگ خود قدردانی می کنم. من ذخیره کردم
آن را به فهرست نشانه سایت من و در آینده نزدیک بررسی خواهد شد.
نگاهی به وبسایت من نیز بگذارید و نظر خود را بگذارم.
real psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 10:07 ب.ظ
hey there and thank you for your information – I've certainly picked up anything new from right here.
I did however expertise several technical issues using this site, as I experienced to reload the website many
times previous to I could get it to load properly. I had been wondering
if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances
times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look
out for much more of your respective exciting content.
Make sure you update this again very soon.
myfreecams token hack
یکشنبه 30 مهر 1396 06:46 ب.ظ
سلام! من می دانم که این مسئله بسیار جدی است اما من می خواهم بپرسم.

آیا علاقه مند به لینک های تجارت یا شاید مهمان نویسنده مقاله وبلاگ یا بالعکس هستید؟
سایت من برای بسیاری از موضوعات مشابه شما را پوشش می دهد و من اعتقاد دارم که می توانیم از یکدیگر بهره مند شویم.
اگر شما علاقه مند هستید احساس رایگان به من یک ایمیل به من شلیک کنید.
منتظر شنیدن از شما هستم! راستی! وبلاگتون خیلی خوبه!
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:51 ق.ظ
وبلاگ شگفت آور من آن را پیدا کردم در حالی که گشت و گذار در اطراف یاهو اخبار.
آیا شما هر گونه راهنمایی در مورد چگونگی ثبت نام در اخبار یاهو دارید؟
من برای مدتی تلاش کرده ام اما هرگز به نظر نمی رسید
آنجا! قدردانی آن
anonymous std testing
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:19 ق.ظ
سلام به همه، به این دلیل که من واقعا مشتاق خواندن هستم
پست این وب سایت روزانه به روز می شود این شامل مواد متناقض است.
std testing near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:19 ق.ظ
واقعا مهم نیست اگر کسی از آن پس از آن آگاهی نداشته باشد
به بینندگان دیگر که آنها کمک خواهند کرد، بنابراین در اینجا اتفاق می افتد.
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 04:42 ق.ظ
هی اونجا! آیا از توییتر استفاده می کنید؟ من می خواهم به شما در این مورد پیگیری کنم
خوب خواهد بود من کاملا از وبلاگ شما لذت بردم و منتظر پست های جدید هستم.
std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:54 ق.ظ
Thanks for finally writing about >galawezh - آموزش برای فردا <Liked it!
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:53 ب.ظ
After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me
when new comments are added- checkbox and from
now on whenever a comment is added I get four emails with the same comment.
Perhaps there is a means you can remove me from that service?
Cheers!
Annie
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:01 ب.ظ
Hey there, You have done an excellent job.
I'll definitely digg it and personally suggest to my friends.
I am sure they'll be benefited from this website.
Kristin
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:47 ب.ظ
These are really wonderful ideas in on the topic of blogging.
You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.
std testing centers
دوشنبه 5 تیر 1396 04:29 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن مناسب اصل آیا نه کار کاملا با من پس از برخی از
زمان. جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار
در حالی که کوتاه. من هنوز مشکل خود را با
جهش در مفروضات و شما ممکن است را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.
که شما در واقع که می توانید انجام من را قطعا تا پایان در
گم.
Tayla
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:28 ب.ظ
There is certainly a great deal to learn about this issue.
I love all of the points you've made.
Justine
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:18 ق.ظ
Superb blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
I'm hoping to start my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordpress or
go for a paid option? There are so many options
out there that I'm totally overwhelmed .. Any recommendations?

Many thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر